/”Voor hulpverleners (die te maken krijgen met ouders in een hevig conflictscheiding) is het Topsport”.

( Lieve Coteyn)

 

Vanwege dit topsport aspect hebben wij een intensief programma opgesteld.

  • Wij bieden een hoge begeleidingsintensiteit om de deelnemers maximaal te laten leren
  • In nauw overleg met de opdrachtgever wordt de training op maat samengesteld.
  • De basis training bestaat uit vier dagdelen met een ervaren trainer.
  • Er wordt afwisselend gewerkt met kennisoverdracht, rollenspellen, door deelnemers ingebrachte casuïstiek en verdieping.
  • Men maakt zich de richtlijn Scheiden en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming op een snelle manier eigen.
  • De training kan worden uitgebreid met extra verdiepende modules.
  • Accreditatie:De Training Werken aan Duurzaam Ouderschap is geaccrediteerd door zowel het kwaliteitsregister jeugd als Registerplein voor maatschappelijk werkers met 18,5 punten.
  • Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Voorwaarde is een 100% aanwezigheid en ,het tussentijds lezen van 2 artikelen en een actieve deelname.

De training wordt in company gegeven.  Wij gaan uit van deelnemers groep van 8 max 10 deelnemers.

Wilt u een afspraak ? Wilt u meer informatie ?  Klik hier !

De training wordt gegeven via Luwte&Storm Training in samenwerking met Bureau MOURITSWERKT.

 

 

*De tarieven vallen onder de BTW – vrijstelling voor beroepsonderwijs (CRKBO). Beide Trainers hebben een CRKBO vrijstelling. 

Geverifieerd door MonsterInsights