Aantal vechtscheidingen

Er wordt ons regelmatig de vraag gesteld naar het aantal scheidingen die uiteindelijk in vechtscheidingen eindigen.

Wanneer mensen uit elkaar gaan spelen er vaak allerlei conflicten. Over de verdeling van de bezittingen, de schuldvraag, de kinderen, het beëindigen van de relatie. Wanneer je een jaar na de scheiding opnieuw kijkt  , zijn de meeste conflicten wel opgelost en heeft men een nieuw leven opgebouwd. Soms zijn alle contacten verbroken, en bij een aantal stellen gaan de conflicten door of laaien opnieuw op.

Uit wetenschappelijk onderzoek (Maccoby, E.E., and Mnookin 1992 en Kelly 2006) naar de aard, hoeveel en kwaliteit van de omgang van ouders na echtscheiding komt het volgende beeld.

Omschrijving kenmerken Kelly, 2006, Maccoby, E.E., and Mnookin (1992 na 3 – 5 jaar
Coöperatief ouderschap Veel overleg tussen ouders, met kinderen gaat het goed. 25-30% 29%
Parallel (of solo) ouderschap Weinig tot geen overleg tussen ouders, kinderen  gaan goed. 50% 41%
Conflictueus ouderschap Overleg met telkens weer ruzie, kinderen gaan niet goed 20-23% 34 %  (na 18 mnd)

24% (na 36 mnd)

Hoewel de onderzoeken iets uit elkaar lopen qua percentages kan je wel aannemen dat het aantal vechtscheidingen tussen de 20 en 24 % zit. Dus meer dan één op de vijf echtscheidingen loopt uit op een langer durend conflictueus ouderschap.

De kinderombudsman beschrijft deze trend ook in zijn rapport (2013)” In Nederland treden ieder jaar ongeveer 80.000 mensen in het huwelijk en gaan gemiddeld 33.000 stellen scheiden. Naar schatting verloopt 20 % van de scheidingen problematisch. ”

Omgerekend naar concrete aantallen kun je constateren dat er bij 6.500 sprake zal zijn van een conflictueus ouderschap. Wanneer je dit over een periode van drie beziet zullen er zo ongeveer 19.500 stellen zijn die nog steeds met elkaar in  conflicten zijn \verwikkeld.

 

Peter van Vliet , december 20115

Geverifieerd door MonsterInsights