Vechtscheidende ouders – Wie zijn dat?

In het tijdschrift voor Systeemtherapie jaargang 27, Nummer 3/September 2015 uitgegeven door Boomuitgevers Amsterdam verscheen een artikel over de ouders die meedoen aan het programma Kinderen uit de knel. In het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar dit programma zijn ouders vragenlijsten voorgelegd. Het genoemde artikel is een eerste publicatie over de resultaten.

In deze blog is de samenvatting van het artikel opgenomen en vervolgens zijn de meest interessante cijfers uit het artikel in een tabel geplaatst. Onder deze tabel vindt u een link naar het hele artikel. Het artikel is als pdf te downloaden.

Een van de auteurs, Margreet Visser is onlangs (16 september 2016) n.a.v. het onderzoek gepromoveerd op het onderwerp: de impact van destructieve ouderconflicten op kinderen en hun families.

Samenvatting

Vechtscheidingen krijgen veel aandacht, maar wat kenmerkt ouders in vechtscheiding? Een heldere definitie ontbreekt en er is weinig bekend over deze doelgroep. In dit artikel worden gezinnen beschreven die in een vechtscheiding verwikkeld zijn en hebben meegedaan aan de interventie ‘Kinderen uit de knel’. De groep blijkt zeer divers, met name wat betreft het type en de duur van de relatie en het moment waarop de echtscheiding verwordt tot een vechtscheiding. Het zijn veelal jonge gezinnen met relatief hoogopgeleide ouders, bij wie de scheiding vaak grote gevolgen heeft voor het inkomen. De belangrijkste redenen voor de scheiding zijn een slechte communicatie, conflicten en nieuwe relaties. Ouders verliezen vaak het belang van de kinderen uit het oog en de kinderen zijn de dupe: zij ontvangen bijna allemaal hulpverlening. Interventies zouden ouders moeten helpen het kind weer centraal te stellen, rekening houdend met de grote diversiteit die deze doelgroep kenmerkt.

 

 

 
Leeftijd tijdens scheiding Man 46 jr ,Vrouw  43 ( CBS)
Duur relatie voor scheiding 14,4 jr (CBS)
Hoog opgeleid 44% kluwer (2013),15% Spruyt (2010)
Gezinsinkomen daalt 45% Lawick, vooral bij hoogopgeleiden een forse teruggang
Echtscheidingsredenen Ander 35 %(58 lawick) Botsende karakters 37%
Te veel conflicten 61% (Lawick) slechte communciatie (Lawick)
Na scheiding Contact via berichtjes tel 67% ,62% nooit persoonlijk kontakt 60% nooit telefonisch contact. (Lawick)
20 eerste jaar na scheiding geen contact (2005 de Graaf)
Woon situatie na scheiding 66% bij moeder, 6% bij vader (jeugdmonitor 2013)

Vechtscheidende ouders wie zijn dat?

door:

Kim Schoemaker, Annelies de Kruij , Rachel van der Rijken, Esther Kluwer, Hans Bom, Justine van Lawick, Margreet Visser & Catrin Finkenauer.

U vindt het hele artikel via :

https://www.tijdschriftsysteemtherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/ST-27-3-145/Vechtscheidende-ouders-Wie-zijn-dat

Geverifieerd door MonsterInsights