Family life

 

Binnen het familie- en jeugdrecht wordt regelmatig gesproken over ‘family life’ (gezinsleven). Wanneer is er juridisch gezien sprake van ‘family life’ en wat betekent dit voor de positie van kinderen en hun ouders?

 

Artikel 8 EVRM
Naast het IVRK-verdrag, waarin belangrijke rechten van het kind zijn opgenomen, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een belangrijk Verdrag binnen het juridische systeem. Vooral het recht op ‘family life’ , weergegeven in artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op onze rechtspraak en wetgeving.

 

Criteria
Op verzoek van degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, kan de rechter (overeenkomstig artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek) een regeling over de uitoefening van het omgangsrecht vastleggen dan wel ontzeggen. Of er in een bepaalde situatie sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden in de bepaalde situatie. Alleen het hebben van een familieband is hiervoor niet voldoende. Dit klinkt wellicht wat cryptisch. Ik geef daarom graag een voorbeeld ter toelichting.

 

Praktijkvoorbeeld
Het meisje Sara is geboren binnen een relatie van ongehuwden. De vader heeft Sara erkend. Er is geen verzoek ingediend tot het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag. Beide ouders zijn betrokken geweest bij de verzorging van Sara na haar geboorte. Op vierjarige leeftijd gaan Sara haar ouders uit elkaar. De moeder oefent het ouderlijk gezag uit en de vader, die Sara heeft erkend, wenst een omgangsregeling. De vader is twee maanden uit beeld geweest omdat hij het moeilijk had met het verwerken van de scheiding. Dit betreurt hij enorm en hij wil graag een omgangsrecht houden met zijn dochtertje en haar zien opgroeien. Ondanks dat de nauwe persoonlijke betrekking voor een korte tijd wellicht verbroken is geweest, wil dit niet direct zeggen dat er geen sprake meer is van ‘family life’.

De vader van Sara is de biologische vader van het meisje en heeft Sara erkend bij de geboorte. Er is sprake geweest van een affectieve band vóór het verbreken van de relatie, de vader is voor lange tijd nauw betrokken geweest bij de opvoeding van Sara, met uitzondering van die twee maanden waarin hij wel heeft zorggedragen voor financiële zekerheid voor de moeder van Sara en Sara. In dit geval zou de vader een omgangsrecht toegekend krijgen omdat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrokkenheid tot het meisje Sara aldus ‘family life’.

Els Mourits

Geverifieerd door MonsterInsights