Parallel ouderschap

Coöperatief en Parallel ouderschap, helder uitgelegd door Gerechtshof Den Bosch in uitspraak.

Gerechtshof Den Bosch benoemt in vonnis ook bij gezamenlijk gezag de mogelijkheid van parallel ouderschap wanneer dit in het belang is van het kind en plaatst dit naast coöperatief ouderschap.Het gaat om situaties waarin beide ouders het gezag hebben.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5910

Onderstaande is een citaat uit de uitspraak:
Coöperatief ouderschap
“Het hof stelt voorop dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken inhoudt waarbij de ouders een gelijkwaardig aandeel in de opvoeding en verzorging van de minderjarige hebben.
Voor de uitvoering hiervan dienen de ouders in staat te zijn hun gelijkwaardig aandeel in de verzorging en opvoeding zodanig op elkaar af te stemmen dat de minderjarige er van profiteert en er, in ieder geval, geen last van ondervindt. Dat kan middels een zogenaamd coöperatief ouderschap, dat inhoudt dat ouders zoveel mogelijk samenwerken, overleggen en al hun ervaringen delen”.
Parallel ouderschap:
“Het kan ook middels een zogenaamd parallel ouderschap, hetgeen betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders (bron: Kinderen op de eerste plaats, Joanne Pedro-Carrol, uitgeverij Nieuwezijds 2017)”.

Geverifieerd door MonsterInsights