Het Bruggesprek

Bij het indienen van het ouderschapsplan hebben ouders volgens de wet de plicht om te laten zien op welke manier zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken. Ouders moeten dus met hun kinderen een gesprek voeren over het ouderschapsplan en op de reacties van hun kinderen letten. Dit gesprek heet het bruggesprek.

Een verslag van het Bruggesprek
De meeste ouders betrekken hun kind(eren) bij het maken van het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt of ouders hun kinderen voldoende hebben betrokken bij het ouderschapsplan.
De rechter beoordeelt ook of het belang van het kind goed vertegenwoordigd is door de
ouders. Om deze twee punten te kunnen beoordelen moeten ouders een kort verslag maken
van het Bruggesprek.

Aandachtspunten voor het voeren het Bruggesprek
De start van een scheiding is een voor ouders meestal een periode vol emoties, waardoor er snel onenigheid is met elkaar als ouders. Kinderen hebben daar moeite mee en ze hebben er veel last van. Daarom is het erg belangrijk dat ouders het Bruggesprek kindvriendelijk voeren, zodat de kinderen tijdens het Bruggesprek niet te maken krijgen met de onenigheid of de problemen van de ouders.

De volgende punten zijn voorwaarden om kinderen een kindvriendelijke manier te betrekken bij het maken van het ouderschapsplan:
Het is de taak van de ouders zelf om samen de zorgtaken te regelen voor hun kind(eren). Tijdens het Bruggesprek vragen ouders aan
hun kind(eren) daar een reactie op en ouders vragen naar hun mening. Daarna beoordelende ouders of ze daar wel of niet rekening mee kunnen houden. Dat zal niet altijd kunnen.
Dat is niet erg. Kinderen krijgen nu eenmaal te maken met dingen die niet kunnen en zij kunnen leren daarmee om te gaan.
• Ouders vragen een reactie van hun kinderen op onderwerpen die de kinderen betreffen. De ouders vragen geen mening over volwassenzaken zoals bijvoorbeeld, een nieuwe partner (van de andere ouder), de verkoop van de woning of de verdeling van de inboedel.
• Maak als ouders geen ruzie waar de kinderen bij zijn.
• Zeg geen slechte dingen over elkaar in het bijzijn van de kinderen.
• De kinderen hoeven en mogen nooit kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van de ouders. Ouders mogen dat niet vragen van hen.
• De kinderen hoeven niets geheim te houden van het Bruggesprek. Ze mogen er bijvoorbeeld over praten met opa, oma of met een vriendje of met iemand op school.

Belangrijk
1. Het heeft de voorkeur dat beide ouders samen met de kinderen praten over het ouderschapsplan.
2. De kinderen mogen hun eigen mening geven, ook al vinden ouders zelf iets anders.
3. Als de leeftijden van de kinderen niet te veel verschillen, kunnen alle kinderen samen met de ouders het gesprek voeren. Zijn de leeftijdsverschillen groot, dan kan overwogen worden met elk kind apart te praten of aanvullend een apart gesprekje te voeren met één of meer van de kinderen.
4. Ouders die het Bruggesprek gevoerd hebben met hun kind(eren) kunnen Formulier A, het Bruggesprek, gebruiken.
5. Ouders die geen gezamenlijk ouderschapsplan indienen, voeren geen Bruggesprek en vullen Formulier B Lopende zorgregeling, in

Praktische ondersteuning bij bruggesprek
Om ouders te helpen bij het bruggesprek zijn er tips en suggesties. Deze behandelen 8 thema’s om per leeftijdsgroep ondersteuning te bieden bij onderwerpen zoals de omgang, vakanties en verjaardage

Vragen voor ouders voor het Bruggesprek, suggesties

Hoe wij als ouders met elkaar om blijven gaan, namelijk op een vriendelijke manier.
Algemene informatie:
Voor kinderen is het prettig en belangrijk dat hun ouders op een prettige en ontspannen manier met elkaar om kunnen gaan. Dat helpt hen met het verwerken van de scheiding en het leren omgaan met de nieuwe situatie. Ook als de kinderen gewend zijn aan nieuwe situatie is het belangrijk dat ouders vriendelijk doen tegen elkaar. Dit sterkt hen in het idee dat beide ouders voor hen blijven zorgen en dat ze van de ene ouder van de andere ouder mogen houden. Dit heeft een kind nodig, ongeacht de leeftijd.
Het is goed te weten dat onenigheid en strijd tussen ouders altijd meer risico op schade geeft voor een kind, dan een regeling die niet zo fijn is of waar erg aan gewend moet worden of die teleurstellend is.
Pas de manier van vragen aan, aan de leeftijd van jullie kind/kinderen.
• Wij proberen als ouder vriendelijk (lief, aardig) met elkaar om te gaan, merken jullie dat ook?
• Soms is er nog wel spanning tussen ons, dat proberen wij samen op te lossen. Hebben jullie er last van?
• Hebben jullie ideeën hoe het anders kan, hoe het beter kan? Wij kunnen helaas niet beloven dat ons dit steeds lukt, maar reken erop dat wij ons best ervoor doen.
• Heb je een idee wat je zelf kunt doen als het ons niet goed lukt te stoppen met ruziemaken? Bijvoorbeeld door muziek te luisteren op je kamer, door naar je vriend(in) te gaan, het te zeggen tegen ons of hulp te halen?

Het verblijf van de kinderen bij de beide ouders
Algemene informatie
Voor kinderen is de duidelijkheid over waar zij komen te wonen en wanneer ze bij hun ouders zijn belangrijk. Het geeft ze houvast. Het is ook fijn als zij hun mening kunnen geven. Er overkomt ze al zoveel, het is ook fijn als ze mee kunnen praten en het gevoel krijgen dat hun mening ertoe doet. Het betekent niet dat het ook moet gaan zoals zij het willen. De ouders kunnen rekening houden met de mening van hun kind, maar zij bekijken zelf of het past bij wat zij kunnen regelen. Als ouders ruzie of conflicten krijgen over in welke mate zij rekening willen of kunnen houden met de mening van hun kind(eren), dan dienen zij dat samen op te lossen. Hierbij horen de kinderen niet te worden betrokken. Als de uitkomst voor de kinderen een teleurstelling is, kunnen ouders helpen dit op te vangen. Daarom is het belangrijk dat ouders samen kiezen voor de regeling. Zie hier suggesties die recht kunnen doen aan een kind, rekening houdend met de leeftijd van het kind:

0-4 jaar:
De ouders bepalen samen het verblijf en helpen hun kind/kinderen te wennen aan de nieuwe regeling. Er worden niet direct veranderingen doorgevoerd als een kind het niet fijn heeft of het juist heel moeilijk vindt. Juist dan is hulp nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. In verband met een goede hechting is het belangrijk dat jonge kinderen hun beide ouders zo vaak mogelijk zien.

4-8 jaar:
Ook hier bepalen grotendeels de ouders de regeling van verblijf van de kinderen, wanneer is het bij de ene ouder en wanneer bij de andere. Er kan al wel aan kinderen gevraagd worden of zij op deze manier goed kunnen wennen aan het wisselen. Als kinderen moeite hebben met de door de ouders gekozen regeling, hebben zij hulp van hun ouders nodig om er aan te wennen of oplossingen te zoeken voor wat niet zo fijn gaat. Als het voor ouders mogelijk is om de regeling aan te passen, is dat zeker fijn voor een kind. Het krijgt het idee dat zijn of haar mening er ook werkelijk toe doet.

8-12 jaar:
Kinderen van deze leeftijd kunnen over het algemeen goed hun mening geven. Het is belangrijk dat ze niet het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen ouders. Het gaat er om dat hen gevraagd wordt wat zij fijn vinden. Het is belangrijk direct duidelijk te maken dat geprobeerd wordt er rekening mee te houden, maar dat dit niet altijd kan.

12-15 jaar:
Op deze leeftijd hebben kinderen wettelijk recht op het geven van hun mening. Het is belangrijk dit niet te verwarren met “mogen kiezen”. Ook hier gaat het om het vragen van de mening of vragen naar ideeën van jongeren. De ouders bepalen uiteindelijk samen hoe de regeling er uit ziet. Het wordt op deze leeftijd steeds belangrijker rekening te houden met de wensen van het kind. Het contact met leeftijdsgenoten en school zijn belangrijke zaken voor kinderen. Het is goed als er een zekere mate van vrijheid kan bestaan in wat de jongere graag wil.

15-18 jaar:
In deze leeftijdscategorie is het belangrijk veel moeite te doen om tegemoet te komen aan de wensen van de kinderen. Bij de keuzes staat de band tussen ouder en jongere centraal. Toch is dat niet het enige. Er is nog steeds sprake van opvoeding en dat is hard nodig voor deze leeftijdscategorie. Te snel de wens van de jongere volgen kan betekenen hen te kort te doen in opvoeding.

Suggesties voor vragen.
0-4 jaar:• Ouders bepalen en zijn alert op gedrag van de kinderen. Dit gedrag is leidraad voor ondersteuning.

4-8 jaar:
• Papa en mama hebben gekozen dat jij elk weekend naar papa gaat. Denk jij dat je papa dan vaak genoeg ziet?
• Papa en mama hebben geregeld dat mama jou elke dag ophaalt uit school en dan naar papa brengt. Zij blijft dan bij jou, tot papa terug is en dan gaat mama naar haar eigen huis. Wat denk je, kun je daar aan wennen?

8-12 jaar:
• Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Heb jij hier al over nagedacht?
• Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Wij vinden het fijn om met jou rekening te houden. Hoe zou jij het willen verdelen? We weten nog niet of dat ook zo kan, maar we willen het wel graag van je weten.
• Wij gaan regelen wanneer je bij papa bent en wanneer je bij mama bent. Wij willen dat je een hele week bij papa bent en een hele week bij mama. Denk je dat je daar aan kunt wennen? Wat vind je van ons plan?
• Wij hebben geregeld dat je ……………………… bij papa bent en …………………… bij mama. Hebben we dan goed rekening gehouden met wat jij belangrijk vindt? Kunnen we nog beter rekening houden met jou? Hoe zouden we dat dan kunnen doen? Wij willen dat graag weten, want we gaan bekijken of dat ook kan. Je mag er eerst even over nadenken en we zullen er later me je over praten als jij voor jezelf weet wat jij graag zou willen en dan gaan we kijken of we met jouw wens rekening kunnen houden.
• Wij gaan in een plan schrijven dat je op ………………………. bij papa bent en …………………. bij mama. Dat is niet nieuw, want dat doen we al een tijdje zo. Kun je er aan wennen? Heb jij ook nog een idee? Wij willen dat graag weten. We zullen kijken of we daar rekening mee kunnen houden.

12-15 jaar:
• Wij hebben een plan gemaakt wanneer je bij wie komt wonen. Wij willen graag weten wat je er van vindt. Wij willen er vanavond met je over praten. Komt dat voor jou ook uit?
• Wij willen regelen dat je …………………………. bij papa bent en ………………………. bij mama. Is dat een goede verdeling voor jou? Hebben we dan genoeg rekening gehouden met wat voor jou belangrijk is? Zo nee, wat is er voor jou nog belangrijk? Wij proberen daar rekening mee te houden. Wij doen ons best, maar helaas lukt het niet altijd.
• Wij moeten regelen wanneer je bij papa en bij mama bent. Het maakt ons niets uit. Je mag zeggen hoe jij het graag geregeld wilt hebben. Wij schrijven dat dan in een plan, maar dat veranderen we niet elke keer.
• Toen mama uit het huis ging, hebben we gelijk geregeld dat je elke week op woensdag bij haar bent. De rest van de tijd ben je bij papa. Wij vinden dat een goede regeling. Vindt jij dat ook? Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Kun je vertellen hoe het nu voor je is om mama veel minder te zien dan voor de scheiding?

15-18 jaar:
• Dezelfde vragen zoals hier boven.
• Wij hebben een regeling bedacht, zodat je bij papa en bij mama kunt zijn. We willen van jou weten wat voor jou belangrijk is. Daar willen we graag rekening mee houden.

Halen en brengen kinderen tijdens wisselingen tussen de ouders
Algemene informatie
Hoe jonger de kinderen zijn, hoe belangrijker dat deze wisselingen goed verlopen. De kinderen kunnen over het algemeen goed hun mening geven over de wisselingen tussen hun ouders. Dit lukt echter niet als er openlijke strijd en/of vijandigheid is tussen de ouders. Kinderen reageren ook op bedekte strijd en vijandigheid. In dat geval houden zij hun mening ook liever voor zich.
Bij jonge kinderen van 0-4 jaar is het belangrijk dat ouders alert zijn op het gedrag van de kinderen. In deze leeftijd hebben ze veel hulp nodig van de ouders om deze wisselingen goed te laten verlopen. Negatief gedrag van kinderen hoeft niet te betekenen dat het bij de andere ouder niet fijn is. Meestal is de overgang dan lastig. Het kan bijvoorbeeld helpen om dan een kort spelletje te doen. Dat kan buiten (even overgooien met een bal) of binnen (boter-kaas-en -eieren).
Kunnen ouders niet zonder problemen een wisseling laten plaatsvinden, dan is het altijd beter een wisseling door iemand anders te laten uitvoeren. De kinderen horen dan geen onhebbelijkheden of de vijandigheden van ouders.

Suggesties voor vragen
• Wij hebben jullie/jou nu al een paar keer bij papa en mama opgehaald of weggebracht. Het wisselen is niet altijd fijn voor kinderen. Hoe is dat voor jou? Zou er nog iets anders kunnen?
• Soms zijn papa en mama nog wel boos op elkaar. Merk je dat bij het wisselen? Hoe is dat voor jou?
• Het wisselen tussen de huizen van papa en mama is voor de meeste kinderen niet zo fijn. Ze vinden het wel fijn om weer naar hun papa of mama te gaan, maar dan missen ze de andere ouder ook. Hoe is dat voor jou? Kunnen we nog iets bedenken om het makkelijker voor je te maken?

Vakanties:
Algemene informatie
Vakanties zijn voor de meeste gezinnen een tijd waarin veel met elkaar werd opgetrokken. Door een scheiding verandert dit en op die momenten kan de scheiding voor kinderen ook zeer voelbaar zijn. Door het betrekken bij de verdeling van dagen of weken, merken kinderen dat ze er invloed op kunnen uitoefenen. Dit helpt hen bij het verwerken.
Het is voor de kinderen beter te accepteren dat een verdeling van de vakantie niet helemaal naar hun wens verloopt, dan dat hun ouders onenigheid of conflicten hierover krijgen.
Bij kinderen van 0- 6/8 jaar kunnen ouders deze verdeling zelf regelen. Kinderen volgen daarin de ouders.
Suggesties voor vragen
• Om alles goed te regelen, moeten we ook bekijken wanneer je bij papa en wanneer je bij mama bent tijdens de vakanties. Wij willen die verdeling graag zelf maken. Hoe vind je dat? Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld in de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie, de meivakantie. Maar ook de feestdagen zelf, zoals de kerstdagen, oud- en nieuwjaar, paasdagen, hemelvaart en pinksterdagen.
• Wij willen elke keer bekijken hoe we de vakanties regelen, over wanneer je bij mama bent en wanneer bij papa. Zijn er nog dingen waarmee we voor jou rekening moeten houden?
• Jij gaat niet meer met ons mee op vakantie (jongere, 17 +). Toch willen we regelen wanneer je bij wie in huis bent. Kun jij een voorstel doen, het maakt ons niet zoveel uit.

De verjaardagen:
Algemene informatie
Bij het vieren van verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen zijn vaak familie en vrienden betrokken. Dit kunnen voor ouders en kinderen belangrijke momenten zijn. Hoe jonger de kinderen hoe meer ouders iets mee willen geven aan hun kinderen hierover. Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker het is dat zij zelf leren kiezen wat ze graag willen.
Er is een verschil tussen het vieren van verjaardagen van de gezinsleden en de eigen verjaardag. Het is fijn als een kind invloed heeft op het vieren van de eigen verjaardag. Sommige ouders willen echter graag een algemene afspraak. Hiermee kan rekening gehouden worden bij het stellen van vragen.
Als de ene ouder meer rekening wil houden met de mening van een kind dan de andere ouder, kan hier snel onenigheid of een conflict over ontstaan. De onvriendelijkheid tussen ouders, de onenigheid of een conflict is voor de meeste kinderen echt naar. Veel rottiger dan dat iets niet helemaal loopt zoals hij of zij graag wil.
Suggesties voor vragen
0-4 jaar:
• Ouders bepalen hoe de verjaardagen gevierd worden.

4-6 jaar:
• Ouders bepalen grotendeels de verjaardagen en kunnen rekening houden met de wensen van de kinderen voor zover deze bekend zijn. Aan een 6jarige kun je soms wel vragen wat hij/zij graag wil.

6-15 jaar:
• Wij willen regelen hoe wij in het vervolg jouw verjaardag willen vieren. Heb jij daar zelf al over nagedacht? Zou je dat willen doen? Dan praten we er dit weekend nog samen over.
• Wij willen de verjaardagen regelen nu we gescheiden zijn. Wij doen dit voor iedereen hetzelfde. Heb jij nog een tip waar we rekening mee moeten houden?
• Hoe wil jij je verjaardag het liefst regelen? Als je wat ouder bent geworden dan vragen we dat opnieuw. Je hoeft het dus alleen voor de komende verjaardag te bekijken.

15-18 jaar:
• Wij willen regelen hoe wij in het vervolg jouw verjaardag willen vieren. Wij vinden het belangrijk dat jouw wensen ingewilligd worden. Kun je daar nu iets over zeggen? Wil je er over nadenken, zodat we komend weekend er even over praten? Wij moeten het namelijk vastleggen in een plan.
• Wij willen regelen hoe wij vanaf nu de verjaardagen willen regelen. Heb jij daar een idee over? Wij hadden het volgende bedacht………………. Wat vind je daar van?
• Wij willen heel graag de verjaardagen zoveel mogelijk samen vieren, ook met de nieuwe vriend van mama erbij en de nieuwe vriendin van papa. Wat vind jij daarvan? Is dat voor jou ook goed? Of heb je een

•De vrijetijdsbesteding
De vrijetijdsbesteding gaat de kinderen direct zelf aan. Het is belangrijk dat zij hierin een grote stem kunnen krijgen. De financiële consequenties gaan hen niet aan, dit is een kwestie die ouders samen dienen te bespreken. Vertel dit aan de kinderen. Het thema van vrijetijdsbesteding treft de kinderen direct in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden, zorg er daarom voor dat er veel moeite gedaan wordt om hieraan tegemoet te komen. Bedenk daarbij dat als jullie als ouders samen gebleven waren, ook niet alle wensen uit zouden komen van uw zoon of dochter.

Het krijgen van onenigheid en mogelijk conflicten onderling is pijnlijker voor een kind dan dat het niet zijn zin krijgt. Als het veel vraagt van ouders om te overleggen en om af en toe een taak op dit gebied over te nemen van de andere ouder (bijvoorbeeld halen en brengen of bij een uitvoering aanwezig zijn), dan is het raadzaam om de keuzes voor clubs, sport en andere besteding zo te regelen dat dit alleen gevolgen heeft voor het gezin van moeder of het gezin van vader.

Suggesties voor vragen
0-4 jaar:
Ouders regelen onderling hoe invulling gegeven wordt aan de vrijetijdsbesteding voor de kinderen.
4-8 jaar:
Ouders regelen het grotendeels nog onderling, maar de mening van het kind wordt daarbij ook gevraagd.
• Papa en mama hebben geregeld dat jij gewoon doorgaat met muziekles (voetbal, gym etc.). Als jij bij papa bent dan brengt hij jou en als je bij mama bent dan doet zij dat. Wat vind jij daarvan?
• Wij hebben geregeld dat je alleen naar de muziekles kunt als je bij papa bent. Wij vinden dat niet heel fijn, maar we kunnen het niet anders regelen. Zo gauw als dat wel kan, mag je weer elke week. Wat vind jij daarvan?
• Papa en mama hebben na de scheiding heel veel te doen. Het lukt ons niet om jou dit jaar op een sport te doen. Dat betekent dat je nu moet stoppen met voetbal. Wij denken dat je dit echt heel rot (vervelend, naar) vindt. Klopt dat? Kunnen wij iets doen om het wat minder naar te laten zijn? Zullen we daar eens over nadenken en er zaterdag nog een keer over praten?

8-12 jaar:
Het is fijn als kinderen een grote stem krijgen. Toch kan het voorkomen dat je als ouders beperkingen hebt om aan hun wens te voldoen. Zoek samen of er iets is om het nadeel kleiner te maken. Kinderen voelen zich dan toch gezien en gehoord en dat is belangrijk.
• Wij hebben in het ouderschapsplan geregeld dat jij gewoon naar de voetbal kunt gaan. Maar papa kan je dan nooit halen of brengen. Hoe is dat voor jou?
• Wij kunnen je niet meer naar jouw club brengen en ook niet ophalen. Wij willen dat wel regelen met …………… (naam van een bekende), zodat je toch kunt gaan. Hoe is dat voor jou? Wil je dat?
• Wij hebben geregeld dat jij altijd mag kiezen op welke club of sport je gaat. Wij doen dan ons best om te kijken of dat ook lukt. Hoe is dat voor jou? Vind je dat fijn of wil je liever dat wij dat samen met jou beslissen?

12-18 jaar:
De jongeren in deze leeftijdscategorie willen graag zelf kiezen wat zij doen in hun vrije tijd. Hoe ouder zij zijn, hoe belangrijker dat is. Zij zijn echter soms wel afhankelijk van jullie als ouders, voor bijvoorbeeld de kosten of het halen en brengen. Het is belangrijk dat ouders goed bekijken wat er voor hen mogelijk is.
• In het ouderschapsplan hebben wij geregeld dat jij zelf mag kiezen naar welke sport of clubs jij wilt. Wij willen die kosten ervan voor jou betalen. Dat regelen wij onderling en daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Wat vind je daar van?
• Wij kunnen de kosten van voetbal niet meer betalen, zeker niet van het feestweekend dat er bij hoort. Wij zien geen andere oplossing dan dat je stopt met voetbal. Zie jij nog een andere oplossing?

Voor deze groep is het uitgaan, gebruik van alcohol en contact met leeftijdsgenoten vaak onderwerp van gesprek. Vertel aan je kind(eren) wat jullie hierover afspreken.
• In het ouderschapsplan hebben wij opgeschreven dat als je bij papa bent hij bepaalt wanneer je thuis moet komen en als je bij mama bent zij dat bepaalt. Wij weten dat mama dat heel anders doet dan papa, maar wij kunnen het er samen niet over eens worden. Hoe is dat voor jou? Kun jij met die verschillende regels omgaan?
• Van je moeder mag je best een keer iets drinken voor je 16e verjaardag, van je vader mag dit absoluut niet. Het is verboden door de wet. Hoe denk jij daar over?
• Wij hebben afgesproken dat wij er allebei voor zorgen dat jij geen alcohol drinkt voor je 16e verjaardag. Het drinken van alcohol vóór je 16e verjaardag is verboden.
• Wij hebben afgesproken dat je moeder en je vader samen beslissen hoe laat je thuis mag komen. Jij mag dat met ons overleggen, maar wij bepalen het als vader en moeder samen. Hoe is dat voor jou?
• Als wij merken dat er problemen zijn doordat je ’s avonds op straat bent met jouw vrienden, dan overleggen je vader en moeder samen hoe zij dat met jouw willen oplossen.
• Als wij merken dat er problemen zijn doordat je ’s avonds op straat bent met jouw vrienden, dan lost je moeder dat op als je bij haar bent. Je vader lost dat op als je bij hem bent. Wij vinden het namelijk te lastig om dat samen te doen, dan krijgen we te snel ruzie en dat is zeker geen oplossing. Wat vind jij daarvan?

School
Algemeen
De schoolkeuze is in eerste instantie tot en met de leeftijd van 11, 12 of 13 jaar vooral de verantwoordelijkheid van de ouders. Toch is de wens van een kind voor een bepaalde middelbare school erg belangrijk.
Als ouders ruziemaken over de schoolkeuze van hun kind, is het risico dat die ruzies schadelijker zijn dan een school die in de ogen van de ene ouder niet (helemaal) optimaal is.

Suggesties voor vragen
0-3 jaar:
Kinderen gaan nog niet naar school, maar dezelfde belangen kunnen spelen bij het kiezen van kinderopvang in deze leeftijd. Ouders bepalen helemaal zelf naar welke opvang de kinderen gaan. Hierbij worden de kinderen niet betrokken.
4-10/11 jaar:
De ouders bepalen zelf de keuze van de school. Aan kinderen kan de mening gevraagd worden, maar als ouders onderling onenigheid hebben over de keuze is het niet wijs die mening te vragen. De kans dat zij in “een kamp” getrokken worden is groot en vergroot daarmee het risico op loyaliteitsproblemen.
• Papa en mama hebben geregeld dat wij samen een school kiezen voor jou. Jij zit nu op deze school en we verwachten dat je daar kunt blijven. Als dat niet zo is, vertellen wij jou dat.
• Jullie moeten naar een andere school als papa verhuisd is naar zijn eigen huis. Wij maken steeds ruzie over wat een goede school voor jullie is. Wij laten ……………… (tante Hennie, oom Peter, oma, opa, de advocaten, de leerkrachten van de oude school etc.) kiezen wat een goede school voor jullie is en wij accepteren dat. Wij zorgen er voor dat jullie goed kunnen wennen aan die nieuwe school.

11-15 jaar:
Kinderen hebben een belangrijke stem in het kiezen van een middelbare school. De praktische haalbaarheid en eventuele kosten komen voor verantwoording van de ouders.
• Wij weten dat jij ………………. (naam school) een fijne school vindt. Je moeder en je vader zijn het daar nu niet over eens. Wij proberen samen te kiezen. Als dat niet lukt vragen wij ………………………………… (tante Henne, oom Peter, oma, opa, de advocaten, de leerkrachten etc.) te kiezen wat zij het beste voor jou vinden. Wij leggen ons dan daarbij neer. Hoe is dat voor jou? Ja, dat dachten we wel. Jij wilt gewoon zelf kiezen en je wilt weten naar welke school je gaat. Je zult toch nog even geduld moeten hebben. Kunnen we ondertussen nog iets voor je doen?
• Wij hebben samen afgesproken dat wij het belangrijk vinden dat jij een school kunt kiezen die je fijn vindt. Dat mag je nu al doen, maar ook straks als we misschien moeten verhuizen. Wij vinden het belangrijk dat jij het goed hebt op die school. Hoe is dat voor jou?
• Wij hebben afgesproken dat jij een school mag kiezen, maar je vader en moeder moeten het wel eens zijn met die school. Wij willen namelijk dat ook je broer en zus straks naar die school gaan. Het moet ook voor hen een goede school zijn. Hoe is dat voor jou? Wat vind jij daar van?

15-18 jaar:
De jongeren uit deze groep moeten min of meer zelf de keuze maken. Zij richten zich vooral op leeftijdsgenoten en dat is belangrijk. Het moet voor hen dus een goede school zijn. Er zijn echter situaties dat toch ouders een grotere stem hebben. Als dat zo is, vertel hen dat.
• Wij vinden het erg belangrijk dat jij een school kiest waar jij het goed hebt. Toch moeten wij het ook een goede school voor jou vinden. Wij beslissen dus echt samen. Hoe is dat voor jou?
• Jouw vader en moeder kunnen het nooit eens worden over belangrijke dingen voor jou, zoals de keuze van een school. Toch is het voor jou heel belangrijk dat je naar een goede school gaat. Wij vragen ……………… (tante Hennie, oom Peter, oma, opa, de advocaten, de leerkrachten etc.) voor jou een goede school te kiezen. Wij accepteren die keuze. Wij denken dat dit voor jou best lastig is. Klopt dat?/ Wij denken dat dit voor jou het meest fijne is. Klopt dat?

Contact met de Familie
Algemene informatie
De meeste kinderen genieten van het contact met de familie. Voor sommige kinderen is het zo vanzelfsprekend dat ze dit pas merken als het contact er niet meer is of veel minder is. Daarom is het belangrijk hier goed aandacht aan te besteden. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een vader of moeder juist een slecht contact heeft met de eigen familie of de familie van de andere partner. Dan toch kan het contact met een oma of opa, een oom of tante, neefjes en nichtjes juist heel belangrijk zijn voor een kind. Zorg ervoor dat jouw kind niet meegezogen wordt in of opgezadeld wordt met jouw problemen met anderen.
Suggesties voor vragen
0-8 jaar:
Het komt nogal eens voor dat deze groep kinderen opgevangen wordt door familie. Het is belangrijk dat zij dit contact kunnen onderhouden.
De volgende vragen kunnen besproken worden met kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.
• Papa en mama hebben afgesproken dat jij net als altijd naar oma gaat als je vrijdag uit school komt.
• Wij hebben afgesproken dat je samen met papa naar opa en oma (naam invullen) gaat als je bij papa bent. Als je bij mama bent ga je samen naar opa en oma (naam invullen).
• Nu papa en mama gescheiden zijn, gaan we niet meer samen naar het feestje van tante Gerda. Jullie gaan wel samen met papa. In het begin zal het wel wennen zijn als mama er niet bij is. Toch hopen we dat het dan wel een leuk feest is voor jullie. Dat wil mama ook graag. Hoe is dat voor jou, voor jullie?
• Papa en mama hebben afgesproken dat jullie altijd naar opa (oma, tante, neefjes) kunnen. Wij nemen jullie natuurlijk mee als we er naar toe gaan. Maar als je zelf graag wilt, gaan wij dat regelen. Hoe is dat voor jou?
• Wij weten dat jullie het fijn vinden om met Isa en Jay te spelen. Mama probeert te regelen dat dat kan als jullie bij haar zijn. Als jullie bij papa zijn kan dat niet. Hoe is dat voor jullie?

8-12 jaar:
• De vragen komen op hetzelfde neer als bij de groep 0-8 jarigen. Alleen de vraagstelling wordt aan de leeftijd aangepast.
• Wij willen regelen dat jullie contact kunnen houden met familie en vrienden. Wie zou jij echt zeker nog vaak willen zien? Wij willen dat dan zeker voor jou regelen.
• Wij hebben afgesproken dat je de familie van papa ziet als je bij hem bent en de familie van mama als je bij haar bent. Hoe vind je dat?
• De familie van papa/mama is zo boos door de scheiding, dat ze mij (vader/moeder) niet meer willen zien. Dat is heel naar. Ze willen jullie ook niet meer zien. Hoe is dat voor jou? Kunnen we nog iets doen om je te helpen?

12-18 jaar:
• Wij willen regelen dat jullie altijd naar de familie van je vader en moeder kunnen. Jullie kunnen dat zelf met hen regelen. Wij kunnen jullie ook altijd helpen met halen en brengen.
• Is er iets dat je wilt dat wij regelen voor jouw contact met familie en vrienden van ons?
• Het familieweekend/ de skivakantie/ de feestdag etc. wordt nu gehouden zonder papa en mama. Dat hebben wij besloten. Hoe is dat voor jou? Kunnen we nog iets doen om je te helpen wennen dat dit zo is?
• Welke neven en nichten zijn belangrijk voor jou? Zie je kans daar zelf contact mee te houden of wil je dat wij iets regelen?
• Heb je zelf nog ideeën voor dit onderwerp om te moeten regelen?

Formulier A Ouderschapsplan en Bruggesprek

Jonge kinderen
Het formulier van het Bruggesprek is ingericht voor kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer 6 tot 17 jaar. Voor jongere kinderen is het belangrijk dat ouders hen beknopt vertellen wat er op de korte termijn gaat veranderen door de scheiding. In een notitie kan de reactie van de jonge kinderen tot ongeveer 6 jaar beschreven worden. Bijvoorbeeld dat een kind begint te huilen, of juist weg wil om te spelen of wil knuffelen en vragen stelt.

Weergave van het Bruggesprek met kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar.

1. Is het bruggesprek gevoerd met uw kinderen?
□ Ja, samen
□ Ja, ieder apart
Eventuele opmerking

2. Over welke thema’s heeft u met uw kind (eren) gesproken?
□ De omgangsregeling voor jullie kinderen.
□ Het halen en brengen van de kinderen tijdens de wisselingen.
□ De regeling van de vakanties.
□ De regeling van de verjaardagen.
□ Vrije tijdsbesteding, zoals clubs, sport en omgang met vrienden.
□ Contact van (de) kind(eren) met familie, zoals opa’s en oma’s.
□ De regeling met betrekking tot een school, zoals keuze voortgezet onderwijs
of verandering van school.
□ Andere thema’s:

Formulier B
Formulier B Lopende zorgregeling
Lopende zorgregeling zonder ouderschapsplan
Bij het indienen van een eenzijdig echtscheidingsverzoek zonder tweezijdig ouderschapsplan, of het indienen van een verweer daarop, wil de rechtbank dat u laat zien op welke manier u rekening houdt met uw kinderen bij het regelen van de zorgtaken. De rechter beoordeelt of het belang van het kind goed vertegenwoordigd is door de ouders. Om dit te kunnen beoordelen moet elke ouder de onderstaande zes vragen beantwoorden.

Luisteren en reageren
De start van een scheiding is voor ouders meestal een periode vol emoties, waardoor er snel onenigheid kan ontstaan. Kinderen hebben daar moeite mee en ze hebben er veel last van. Het is u als ouders nog niet gelukt een ouderschapsplan te maken waar u beiden achter kunt staan.
Maar dat is in principe wel verplicht. U moet daarom moeite doen uw (onderlinge) problemen aan te pakken. Zolang er te veel meningsverschillen en (onderlinge) problemen bestaan, kunt u nog geen Bruggesprek voeren. Het is juist dan erg belangrijk dat ouders wel luisteren en reageren op de signalen van hun kinderen. Daarbij is het belangrijk dat uw kinderen niet bij uw problemen worden betrokken.
Aandachtspunten in belang van uw kind
Het belang van het kind staat voorop. De onderstaande punten helpen hierbij:
– Maak als ouders geen ruzie waar de kinderen bij zijn.
– Zeg geen slechte dingen over elkaar in het bijzijn van de kinderen.
– De kinderen hoeven en mogen nooit kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van
de ouders. Ouders mogen dat niet vragen van hen.
– De kinderen hoeven niets geheim te houden. Ze mogen bijvoorbeeld over hun ervaringen
praten met opa, oma of met een vriendje of met iemand op school.
– De ouders gaan niet met de kinderen in gesprek over volwassenzaken zoals bijvoorbeeld
een nieuwe partner (van de andere ouder), de verkoop van de woning of de verdeling van de inboedel.

Zes vragen

De ouders zonder ouderschapsplan, die geen Bruggesprek met de kinderen hebben gevoerd, beantwoorden elk afzonderlijk de volgende vragen:

1. Hoe is de huidige zorgregeling voor uw kind(eren)?

2. Welke signalen geven uw kinderen af over de huidige zorgregeling?
– Welk gedrag ziet u thuis en/of op school ?
– Wat hoort u van ze (stellen ze bijvoorbeeld vragen of hebben ze spontane opmerkingen)?
– Wat merkt u op?
– Wat gaat goed?

3. Hoe reageert u op deze signalen?

4. In hoeverre werkt u daarbij samen als ouders?

5. Wat merken uw kinderen daarvan volgens u?

6. Waar maakt u zich zorgen over?

Geverifieerd door MonsterInsights