Familierechters van de Rechtbank Overijssel verplichten ouders die gaan scheiden tot overleg met hun kinderen om afspraken te maken. © ANP

Bericht uit Tubantia van Ingrid Strijkel 27-03-18, 10:12

Familierechters van de Rechtbank Overijssel verplichten ouders die in scheiding liggen om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Doen de zij dit niet, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.
Met de maatregel breken de familierechters een lans voor kinderen die in een echtscheidingssituatie zitten. Daarmee is de Rechtbank Overijssel de eerste van alle rechtbanken in het land die dat gaat afdwingen. De ouders moeten bewijs indienen dat de afspraken zijn gemaakt. De nieuwe werkwijze gaat op 1 mei in.
Ouders hebben nu al de wettelijke plicht een ouderschapsplan te maken en hun kind(eren) daarbij te betrekken. In de praktijk komt daar bar weinig van terecht. Ouders en hun advocaten vermelden vaak dat de kinderen ‘op passende wijze’ bij dat plan zijn betrokken.

Verjaardagen
Daar neemt de familierechter binnenkort dus geen genoegen meer mee. Ouders moeten bewijzen dat er echt met het kind is gesproken over wat hij of zij vindt van de afspraken. Het kan dan gaan om het wisselend verblijf bij vader en moeder, maar ook over afspraken over verjaardagen en de keuze voor een school. Op deze manier krijgt de rechter meer informatie die hij kan gebruiken in het eind-oordeel over wat het beste is voor het kind, zegt Maarten Schoon, voorlichter van de Rechtbank Overijssel. ,,We vinden het belangrijk dit beter te regelen, omdat het kind recht heeft op een centrale rol in de scheiding.’’

850 scheidingen
Bij de Rechtbank Overijssel worden jaarlijks in totaal 850 echtscheidingsverzoeken ingediend. Alle echtparen met kinderen die gaan scheiden dienen in principe gezamenlijk een ouderschapsplan te maken. Er is één uitzondering: van ouders die in een vechtscheiding zitten, wordt niet gevraagd of zij samen een ouderschapsplan indienen. Zij doen dat apart van elkaar. De rechter bepaalt dan waar ouder én kind het meest mee gediend zijn.
Bij de pilot die een jaar duurt zijn ook de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg betrokken. Zij gaan de effecten van de gesprekken tussen ouder en kind in kaart brengen.

De rechtbank in Zwolle hoopt bij positieve resultaten dat het systeem wordt overgenomen door alle rechtbanken in het land. Kinderrechters, advocaten en mediators hebben vier jaar overleg gehad om te komen tot de proef.

Geverifieerd door MonsterInsights