De regierechter

Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt bovendien de verschillende kwesties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict: de rechter levert maatwerk voor beide ouders én kinderen.

Uniform hulpaanbod

In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen. Vooraf staat al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd. Het vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen.?

Dossiers scannen

Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen ? Is er kans dat het uit de hand loopt? Zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt extra snel een zitting gepland. Hier zijn de benodigde instanties vertegenwoordigd, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediationmogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen. 

Geverifieerd door MonsterInsights