Aanpak Stoere schildpadden

Stoere Schilpadden biedt een ondersteunende groepsomgeving om spanningen als gevolg van de scheiding te verminderen. Via psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken leren kinderen omgaan met schuldgevoelens, misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding. Ook ontwikkelen ze probleemoplossende vaardigheden. Verder is Stoere Schildpadden gericht op het versterken van een positief beeld van zichzelf en het gezin. Daarbij houdt de interventie rekening met de cognitieve en verbale vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Stoere Schildpadden wordt gegeven door getrainde en ervaren professionals. De trainers werken veel met een handpop, de schildpad Sam. Naast poppenspel gebruikt de trainer creatieve materialen en spelvormen, zoals voorleesboeken, spellen, werkbladen en tekeningen.

Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, de werkbladen van hun kinderen, een oudersessie en een eindgesprek.

Tijdsbesteding

Stoere Schildpadden bestaat uit twaalf wekelijkse groepssessies van 45 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Stoere schildpadden een passende interventie met passende technieken. De beschrijving is helder. Er is veel materiaal beschikbaar en aandacht voor de borging van de kwaliteit van het programma.

Zie voor verdere info:

https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/317021-Stoere-schildpadden?utm_medium=email

Geverifieerd door MonsterInsights