Casuïstiek voor hulkpverleners

Wij zijn in 2018 gestart met een verdiepend aanbod als vervolg op onze basistraining in omgaan met complexe echtscheidingen.

Met de module ‘casuïstiek bespreking’ bieden wij getrainde teams de mogelijkheid aan complexe casuïstiek in te brengen. Veelal gaat het om situaties waarin medewerkers zijn vastgelopen.

Aan de hand van een oplossingsgerichte attitude werken deelnemers met door hen ingebrachte casuïstiek. Samen onderzoeken we de casus vanuit een systemische visie. Waar het kan oefenen we interventies.  We bekijken casussen vanuit zowel signsofsafety als systemisch perspectief.  We betrekken inzichten vanuit het omgaan met hoog conflict persoonlijkheden. Een methodiek die in Amerika Bill Eddy heeft ontwikkeld en heel bruikbaar is ook in onze Nederlandse context.

Ook werken wij met een door ons ontwikkelde variant op de bekende familieopstellingen en hebben we hierbij specifiek aandacht voor de positie van de hulpverlener. Deelnemers zijn erg enthousiast over deze verdiepende module. Interesse? Stuur een appje naar Peter van Vliet 0613062807 of meld je aan op onze website.

Wij hebben deze module al bij een aantal teams mogen geven. We krijgen enthousiaste reacties op onze opzet. Ook frist het inzichten en vaardigheden weer op uit de eerder gegeven training. 

Geverifieerd door MonsterInsights