.Het doel van de training dat medewerkers  zich competenter gaan voelen en worden in het omgaan met ouders in een complexe scheding. Of te wel

Te werken vanuit een visie op wat goed is voor kinderen en ouders, een standpunt in kunnen nemen rond ouderverantwoordelijkheden vanuit gezag en erkenning, en vanuit een systemische positie het contact met iedere ouder en kinderen  vorm geven

Medewerkers leren:

 • werken met de vernieuwde richtlijn ‘scheiding en problemen met jeugdigen (NVO, NVMW en NIP, 2020)
 • wanneer er sprake is van een verstoord ouderschap, de verschillende aspecten;
 • de ontwikkeling van het conflict in te schatten adhv de escalatieladder van Glasl;
 • herdefiniëren van de partner relatie naar ouderschap relatie;
 • vanuit een systeemgerichte benadering te kijken naar patronen en de verbondenheid van alle gezinsleden;
 • hevige emoties van ouders te herkennen als indicatie voor gevaar;
 • doorslaggevend te werken met het netwerk van gezinnen;
 • gesprekken te voeren met kinderen en aandacht te hebben voor hun veiligheid en welzijn  (Signs of Safety)
 • de-escaleren en kalmeren;
 • hun eigen professionele integriteit te bewaken en positie in te nemen
 • de grenzen van hun hulpverlening en op tijd door te verwijzen
Geverifieerd door MonsterInsights