Els Mourits:

Zeer ervaren medewerker en trainer in de Jeugdzorg op het gebied van veiligheid en oplossingsgericht werken.

Opleiding

 • HBO Jeugdwelzijnswerk
 • Voortgezette opleiding Jeugdbeleid (2 jaar)
 • Opleiding gedragstherapie (2 jaar)
 • Master Management & Innovation (Bachelor behaald)

Werkervaring

 • Kinderwerker Blijf van m’n Lijf huis in Eindhoven
 • Groepsleider leefgroepen jongere jeugd en crisisopvang oudere jeugd
 • Mentor project Zelfstandigheidtraining voor oudere jeugd
 • Ouderbegeleider Browndale therapeutische gezinshuizen in Rotterdam
 • Medewerker gemeentelijk project spijbel opvang en voortijdige schoolverlaters in Dordrecht
 • Projectleider van een regionaal initiatief voor crisisopvang jongere jeugd, oudere jeugd en pleegzorg
 • Teamleider crisisinterventie team Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
 • Programmaleider Families First
 • Regiomanager Bureau Jeugdzorg en verandermanager implementatie nieuwe Wet op de Jeugdzorg in de Provincie Zuid Holland
 • Divisiemanager nieuw zorgaanbod voor jongeren afkomstig uit de Justitiële Jeugdinrichtingen in Hoenderloo
 • Vanaf 2008 werkzaam als zelfstandig ondernemer (ZZP) in de jeugdzorg
 • werkzaam bij het NJI als projectleider bijzondere zorg

Tevens

 • Sinds 1990 freelance trainer praktijkgerichte scholingen voor pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers
 • In 2002 organisatie van de conferentie ‘Crisis als Kans’ over de praktijk van de crisishulpverlening; co-auteur van het gelijknamige boekje

En

 • Els werkt voor het NJI en geeft nu geen training.

 

Geverifieerd door MonsterInsights