Training in afname van de MASIC?

Wat is de MASIC ?

De MASIC is een onderzoek instrument die op een goede , wetenschappelijk onderbouwde wijze , partner-geweld inzichtelijk maakt.

Het is dus een zeer bruikbaar instrument voor o.a medewerkers Save/ Veilig Thuis of gespecialiseerde jeugdzorg.

Om de MASIC te mogen afnemen moet de hulpverlener:

Kennis hebben van verschillende type agressie

Informatie hebben gekregen over de MASIC

Geoefend hebben met een andere professional in het afnemen. 

Dat zijn eenvoudige eisen.

De praktijk leert anders!

Het leren kennen van verschillende soorten agressie die zich binnen intieme partner relaties is meer dan alleen een tekst lezen. Het gaat om leren herkennen, onderscheid kunnen maken en weten van dit betekent voor het handelen in de hulpverlening.

De praktijk leert ook dat hulpverleners, die met de MASIC willen gaan afnemen vaak onzeker zijn, tal van vragen hebben over de MASIC, de score en interpretatie van de score.

Het is belangrijk om vooraf vertrouwd te raken met de opzet en mogelijkheden van de MASIC en deze ook te oefenen in een veilige omgeving.

Wij bieden een gespecialiseerde training zodat dit instrument gebruikt kan worden. De ervaring leert dat medewerkers beter partner geweld onderkennen. Maar ook inzichtgevend is voor de cliënt. Het ( Amerikaanse) instrument is door Corine de Ruyter vertaald en in Nederland. MASIC- Mediator’s Assessment of Safety Issues and concerns.

 Bepaalde typen partnergeweld vormen een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling/mediation.

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijkk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico.Het is gebleken dat met de MASIC meer partnergeweld wordt gevonden. Ook vertellen de onderzoekspersonen dat de MASIC hen ook helpt bij het onderkennen van de ernst van de problematiek en geven ze aan zich gehoord te voelen.

In de MASIC training (een tot twee dagdelen) wordt uitleg gegeven over de verschillende typen partnergeweld, uitleg over de MASIC en hoe deze te gebruiken. We geven instructie en we oefenen met de MASIC. Interesse?

Meer Weten ? Klik hier !

Geverifieerd door MonsterInsights