De tweedaagse training is ontworpen in nauw overleg met toonaangevende professionals in Nederland, België en het N.J.I.

Het uitgangspunt voor deze training zijn opvattingen over effectieve hulpverlening zoals geformuleerd in o.a de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor Jeugdhulp en jeugdbescherming.

Er wordt veel aandacht besteed aan visie, kennis en competenties die helpend zijn bij het hulpverlenen aan ouders verwikkeld in een complexe scheiding. Onze ervaring is dat deze tweedaagse training goed aansluit bij de concrete scholingsbehoefte van werkers. Er wordt veel gewerkt met casuïstiek,waarbij oom ruimte is voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Programma onderdelen Training

 

 

Doel: vroegtijdig onderkennen van de risico’s op een conflict scheiding en versterken van de positie van de hulpverlener.

 

Door: vermeerderen van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en versterken van je attitude.

 

Blok1

 

 

 

Juridische achtergronden

 

– scheiden en omgang

– ouderschapsplan

– het ouderlijk gezag

­­- wetten; plichten en rechten

– (ex)partnerschap en ouderschap

 

Blok 2

Systeemtheorie

 

– verstoorde communicatie

– de kwetsbaarheid van familie relaties

– de spiraal van schaamte en geweld

– rol van het netwerk

* optioneel; oefenen met trainersacteur

 

Blok 3

 

 

 

 

Pathologisch gedrag van ouders

 

– theorie van Janet Johnston over verstoorde persoonlijkheid

– drie dimensies waar een conflict zich in uit

– de gevolgen van psychopathologie in een conflict

 

Blok 4

Escalatie ladder van Friedrich Glasl

 

– fasen in een conflict

– hoe conflicten kunnen escaleren

– drijvers en remmers

– soorten gedrag

– de-escaleren

 

Blok 5

Effecten op kinderen

 

– reacties van kinderen in elke levensfase

– Pass syndroom (Richard Gardner)

– gestoorde gehechtheid

– rol van omgeving (school)

– rol van grootouders

 

Blok 6

Praten met kinderen

 

– rol van kinderen in het conflict

– inschatten van gevaar voor kinderen

– kinderen en de nieuwe partners van ouders

– werken met tools van Signs of Safety

* optioneel; oefenen met trainersacteur

 

Blok 7

Grenzen aan de hulpverlening

 

– hulpaanbod voor ouders

– hulpaanbod voor kinderen

– interventies voor ouders en kinderen gezamenlijk

– mediation

– vorm geven aan een nieuwe vorm van ouderschap

– de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

 

 

Toelichting:

Elke training wordt in overleg tussen opdrachtgever en trainers samengesteld uit bovenstaande onderdelen.

In de training wisselen we theorie af met praktijk / ervaringsoefeningen.

We werken altijd met casuïstiek van de deelnemers.

Deelnemers lezen vooraf een door ons geselecteerd artikel (investering 1-2 uur)

Tussen de eerste en de tweede dag zit een huiswerkopdracht welke de deelnemer in de eigen praktijk kan uitvoeren (investering 2-3 uur)

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights