Wij hebben een verdiepend programma ontwikkeld als aanvulling op het basisprogramma. Het is vooral bedoeld voor veilig thuis medewerkers en aandacht functionarissen in bijvoorbeeld wijkteams. We verdiepen de basis van standpunt, visie en positie.

Aan de hand van een door het High Conflict Institute ontwikkelde methodiek (New Ways for Families) bieden wij een programma aan. We leren medewerkers hoe je met probleemzoekende cliënten, verwikkeld in een complexe echtscheidingssituatie, toch een samenwerkingsrelatie aan kunt gaan. Een onderdeel van deze module is de introductie van de MASIC, een gestructureerde vragenlijst waarmee bij beide ouders apart (een voorgeschiedenis) van partnergeweld wordt geïnventariseerd en die aanknopingspunten biedt voor diagnostiek en advies.

Thema’s waar we mee werken zijn veiligheid, omgang met hoog conflict persoonlijkheden, do’s en don’ts, meest passende omgangstsijl Hoe ga je om met cliënten met hevige gedragsproblemen en moeilijk te beïnvloeden gedragspatronen? Ook is er veel ruimte voor eigen casuïstiek.

Geverifieerd door MonsterInsights