Op maat ondersteuning voor hulpverleners die te maken hebben met geëscaleerde conflict scheidingen.

Professionals, zowel in het voorliggende veld als in de gespecialiseerde jeugdzorg, hebben training nodig om ouders en kinderen met vaak ingewikkelde scheidingsproblematiek op een juiste manier te kunnen begeleiden. Het vraagt om een andere manier van werken met een specifieke doelgroep dan gangbaar. Dit moet, net als andere methodieken, geoefend en getraind worden.

Wat is je visie ? Wat voor standpunt neem je in? Welke positie kies je? Hoe betrek je het netwerk?

 

Het gaat om het toepassen van de principes :

1.          Van conflicttoestand naar bijdragen aan welzijn

2.         Van één ouderpaar naar twee ouders met twéé parallelle gezinssituaties

3.         Van gericht op individueel belang naar systeembelang

4.         Van verleden- reactief gericht naar toekomst-proactief gericht

5.         Van conflict-instant-houdend netwerk naar de-escalerend netwerk

6.         Van volgende hulpverlening naar sturende en op leren gerichte hulpverlening

7.         Werken vanuit deskundige visie, innemen van standpunten en een meervoudig betrokken positie.

Werkenaanduurzaamouderschap heeft meer dan 500 professionals in wijkteams en gespecialiseerde jeugdzorg getraind en krijgt hoge waarderingscijfers ( 8,3) voor kennis, methoden en praktische toepasbaarheid.

Onze training is gebaseerd op de kennis en inzichten van Nederlandse en Belgische topexperts, wetenschappers en werkers in de praktijk.

Kijk ook op onze facebook pagina!.

Meer Weten ? Klik hier !

 

Geverifieerd door MonsterInsights